پنجمین نسخه بتای iOS 11.1 در دسترس تمامی کاربران قرار گرفت

امروز کمپانی اپل پنجمین نسخه بتای iOS 11.1 را برای تمامی تمامی کاربران منتشر کرد که…