هیوندای Ioniq خودرویی جدید که بازار خودروی آمریکا را متحول می کند

هیوندای با عرضه سه نوع نیرومحرکه شامل ...