با کمتر از 100 میلیون تومان در آمریکا این خودرو را می توانید بخرید

مبلغی در حدود ۲۰ هزار دلار می شود کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، در بازار ایران…