استفاده از پهپاد برای نمونه برداری از فواره نهنگ ها

[popup id=”55″ title=”فروش” theme_id=”818″ size=”small” width=”500″ width_unit=”px” height=”300″ height_unit=”px” location=”center top” position_right=”0″ position_left=”0″ position_bottom=”0″ position_top=”100″ animation_type=”fade”…